Blog

Blog

Πώς θα είστε STAR(R) στη συνέντευξη!

Έρχεται η στιγμή που σας καλούν σε συνέντευξη. Σκέφτεστε ότι έχει αξιολογηθεί θετικά το προφίλ σας και έχει επιτευχθεί ο αρχικός σας στόχος. Με εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, διάθεση και ανοιχτό μυαλό συνθέτετε δημιουργικά και σχεδιάζετε τα επόμενα βήματά σας.

Αν όχι το 100% των συνεντεύξεων, σίγουρα η συντριπτική πλειοψηφία τους περιέχει κάποιες βασικές ερωτήσεις που αφορούν στην παρουσίαση του εαυτού σας και των εμπειριών σας, στην αφήγηση των επιτευγμάτων σας και στις δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει. Και σίγουρα αναφέρονται στο πώς τις έχετε διαχειριστεί, σας υποχρεώνουν να παραδεχτείτε τα δυνατά σας σημεία και εκείνα που μπορούν ή πρέπει να βελτιωθούν, καθώς και στις μελλοντικές σας βλέψεις. Σας διαβεβαιώνω – βάζω και το χέρι μου στη φωτιά για αυτό – ότι η απλή αναφορά λέξεων, γεγονότων και καταστάσεων δεν αρκεί.

Κατ’ αρχάς να είστε ο εαυτός σας. Ψευδή στοιχεία, ανακρίβειες, γλαφυρές περιγραφές ή άστοχες λεπτομέρειες, ειδικά αν γίνουν αντιληπτά από τους συνεντευξιάζοντες, δεν βοηθούν ποτέ κανέναν. Συνήθως τα ψέματα αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μερικά λεπτά αργότερα… όταν κάποιες πληροφορίες «δεν κολλάνε μεταξύ τους» ή εξίσου άσχημο, τα ψευδή δεδομένα έρχονται κάποια στιγμή στην επιφάνεια, αν προχωρήσετε σε συνεργασία στο μέλλον.

Να θυμάστε ότι η παρουσία σας συνολικά στη συνέντευξη και όσα θα πείτε ή εκπέμπετε, ιδίως ο τρόπος με τον οποίο θα μιλήσετε, αποτελούν σημαντικές ενδείξεις για το πώς θα συμπεριφερθείτε μελλοντικά και θα ανταποκριθείτε στις αρμοδιότητες και τις απαιτήσεις της αιτούμενης θέσης. 

Με την κατάλληλη προετοιμασία όχι στημένων και ψεύτικων, αλλά των δικών σας αληθινών και έξυπνων απαντήσεων, μπορείτε να καταφέρετε αυτό που θέλετε. Δεν θέλει κόπο θέλει τρόπο. Πώς; Με τη μέθοδο STARR!

Και εξηγούμαι: 

S – Situation

Περιγράψτε εν συντομία την κατάσταση στην οποία εμπλακήκατε, απαντώντας στο τι, πού, πότε, ποιοι, πώς, γιατί .

T– Task

Αναφερθείτε στον δικό σας ρόλο, στις ευθύνες και τις αρμοδιότητές σας και στον βασικό στόχο που θέλατε να πετύχετε.

A – Action

Η στιγμή της «δράσης». Περιγράψτε τις ενέργειες που κάνατε, τις μεθόδους και τα βήματα που ακολουθήσατε για να πετύχετε τον στόχο σας, τι παραλείψατε να κάνετε συνειδητά. Είναι σημαντικό μέσα από την περιγραφή σας να διαφανούν οι δεξιότητες που διαθέτετε και αξιοποιήσατε. Η αναφορά σε δυσκολίες και εμπόδια που τυχόν υπήρξαν αλλά και η διαχείρισή τους από εσάς (και την ομάδα, αν υπήρχε) είναι σημαντική. 

R – Result

Περιγράψετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα των ενεργειών σας: τι καταφέρατε και τι πετύχατε, ποιες από τις επιλογές σας έκριναν θετικά το αποτέλεσμα.

R – Reflection

Μιλήστε χωρίς φόβο και πάθος για όσα μάθατε, για όσα κρίνετε ότι θα μπορούσατε να είχατε κάνει καλύτερα (αναφερθείτε εν συντομία στο πώς).

Δώστε έμφαση στα δύο R και αξιοποιήστε τη μέθοδο όχι μόνο για μία ολοκληρωμένη απάντηση, αλλά και για να γίνει η σύνδεση με την αιτούμενη θέση. Φροντίστε μέσα από τις απαντήσεις σας να παρουσιάσετε τον εαυτό σας ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης και είναι σίγουρο ότι θα είστε STAR(R)!


HR Assistant στον Όμιλο Kyvernitis