Blog

Blog

Αναπτύσσοντας τις Δεξιότητες Αναζήτησης Εργασίας

Η αναζήτηση εργασία είναι μια απαιτητική διαδικασία. Πολλοί αναφέρονται μάλιστα σ’ αυτή σαν μια full-time δουλειά, εφόσον φυσικά γίνεται σωστά. Και όπως σε κάθε δουλειά, έτσι και στην αναζήτηση εργασίας απαιτούνται ορισμένες δεξιότητες, με τις οποίες κανείς δεν γεννιέται, αντιθέτως τις αναπτύσσει συνειδητά και σταδιακά με εξάσκηση.

Σε τι πρέπει να κάνει κανείς εξάσκηση για να αναπτύξει τις εν λόγω δεξιότητες; Μα φυσικά σε ολόκληρο τον κύκλο εύρεσης εργασίας:

Αίτηση > Προετοιμασία > Συνέντευξη

Ενδεχομένως, να υπάρχουν πολλές επιμέρους φάσεις σε μια διαδικασία επιλογής, όμως οι παραπάνω είναι αυτές που θα πρέπει να απασχολήσουν κάποιον που ψάχνει εργασία.

Με την εξάσκηση, στο παραπάνω τρίπτυχο, θα καταφέρεις αναπτύξεις πολύτιμες δεξιότητες για την εύρεση εργασίας. Η μια από τις δεξιότητες που θα αναπτύξεις, είναι η επεξεργασία βιογραφικού. Η κάθε θέση απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις, εμπειρίες, βιώματα. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος, για τον οποίο ένα βιογραφικό δεν μπορεί να καλύπτει όλες τις θέσεις. Με την αναζήτηση θέσεων και την προσαρμογή του βιογραφικού σ’ αυτές γίνεσαι master του CV σου. Εξοικειώνεσαι με το formatting, τη σύνταξη αλλά και τη στοχευόμενη προσαρμογή – δουλειά για την οποία πολλοί άνθρωποι πληρώνονται αδρά.

Εφόσον η αίτησή σου, και κατ’ επέκταση το βιογραφικό σου, αξιολογηθούν θετικά, τότε ήρθε η ώρα να προετοιμαστείς για την συνέντευξη. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Στην προετοιμασία πρέπει να μάθεις όσο το δυνατόν περισσότερα για την εταιρεία, την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, αλλά και να κάνεις εσωτερική αναζήτηση, με στόχο να προσδιορίσεις όλα εκείνα τα πράγματα – τόσο στη θέση όσο και στη συγκειμένη εταιρεία – που θα σε παρακινούν να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Μην αμελήσεις αυτό το βήμα, διότι πρέπει να είσαι σε θέση να προσδιορίσεις όλα εκείνα τα στοιχεί που θα σε κρατήσουν fully motivated σε μια θέση, διότι όλοι χρειαζόμαστε μια ισχυρή πηγή παρακίνησης και η γνώση αυτής (αυτογνωσία) της είναι σημαντικό στοιχείο επιτυχίας σε μια συνέντευξη.

Η συνέντευξη ίσως είναι το δυσκολότερο σημείο, καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση με διαφορετικούς ανθρώπους, με τις δυναμικές κάθε φορά να ποικίλουν … γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και χρόνος, ώστε να αποκτηθεί άνεση και να αναπτυχθεί η δεξιότητα, που σε αυτή τη περίπτωση θα μπορούσε να περιγραφεί ως αποτελεσματική επικοινωνία σε καταστάσεις έντονου στρες, πίεσης και ασάφειας.

Το να στοχεύεις αποκλειστικά στην ποσότητα των αιτήσεων και των συνεντεύξεων θα ήταν κάπως ανώφελο. Συνεπώς, σαν τελικό βήμα προτείνεται ο απολογισμός μετά από κάθε συνέντευξη, θέτοντας στον εαυτό σου τις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Τι ερωτήσεις μου έκαναν;
  2. Που αποσκοπούσε η κάθε ερώτηση;
  3. Με βάση το σκοπό της ερώτησης, έδωσα μια πειστική/δομημένη απάντηση;
  4. Οι απαντήσεις μου ήταν προσαρμοσμένες στη θέση, στην εταιρεία και στο industry στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται;
  5. Πως θα μπορούσα να βελτιώσω τις απαντήσεις μου;
  6. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που με τρομάζει σαν θεματολογία (πχ: έλλειψη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας); Αν ναι, ποια στρατηγική/προσέγγιση θα μπορούσα να αναπτύξω για να το διαχειριστώ αποτελεσματικά σε επόμενο interview;

Ο αναστοχασμός, είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας. Δεν έχει νόημα απλά να κάνουμε αιτήσεις και συνεντεύξεις. Η λογική είναι ότι μέσα από την επανάληψη κανείς καταφέρνει να προσδιορίσει τα προς ανάπτυξη σημεία του και να τα βελτιώνει κάθε φορά που παρουσιάζεται η κατάλληλη ευκαιρία – μια συνέντευξη για παράδειγμα.

Τρόποι και στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων υπάρχουν (Google). Το ζητούμενο είναι να συνειδητοποιήσουμε τα σημεία που «πονάμε», ώστε να μας γεννηθεί αρχικά η ανάγκη να τα βελτιώσουμε, και ύστερα να αναζητήσουμε τρόπους και στρατηγικές που θα μας οδηγήσουν στην επιθυμητή βελτίωση.

Το ερώτημα τώρα είναι, πόσο έτοιμος νιώθεις να αρχίσεις το ταξίδι της εσωτερικής εξερεύνησης και αυτό-βελτίωσης; Γιατί, ποτέ – κανείς δεν γεννήθηκε ικανός να αναζητήσει αποτελεσματικά και να βρει εργασία.


HR Professional & Content Writer