YouthEmpowered

YouthEmpowered

YouthEmpowered

Η ομάδα μας συνεργάζεται με το καινοτόμο πρόγραμμα #YouthEmpowered της εταιρείας Coca-Cola 3E.

Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι νέοι 18-30 ετών, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, δεξιότητες, καθοδήγηση και επαγγελματική δικτύωση, ώστε να διεκδικήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης και να επιτύχουν τη θετική αλλαγή που επιθυμούν για τη ζωή τους.

Το Job-Pairs παρέχει συμβουλευτική σε θέματα mentoring.