THRIVE@WORK

THRIVE@WORK

THRIVE@WORK

THRIVE@WORK: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στην εργασιακή ευημερία, το οποίο απευθύνεται σε στελέχη ανθρώπινου δυναμικού που θέλουν οι οργανισμοί τους να ανθίζουν.

Ημερομηνίες: 01/01/2022 – 31/12/2023

Το έργο THRIVE@WORK φωτίζει τον σημαντικό ρόλο της αποτελεσματικής ηγεσίας και του mentoring στην βελτίωση της εργασιακής ευημερίας. Αναπτύσσεται ένα καινοτομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της εργασιακής ευημερίας, και στην βελτίωση δεικτών όπως είναι η ατομική εργασιακή απόδοση και η οργανωσιακή μεγέθυνση. Ταυτόχρονα, επιχειρείται να αναπτυχθεί η ικανότητα των στελεχών να ενσωματώνουν πολιτικές που σχετίζονται με την εργασιακή ευημερία, στην στρατηγική του οργανισμού τους.

Το THRIVE@WORK, στηρίζεται σε επιστημονικές θεωρίες και ευρήματα, όπως είναι οι αρχές της θετικής ψυχολογίας και το μοντέλο PERMA. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ και θα διαρκέσει δύο έτη.