Παρουσία σε Career Fairs

Παρουσία σε Career Fairs

Παρουσία σε Career Fairs

Η ομάδα μας συμμετέχει σε δράσεις και ημέρες καριέρας διάφορων φορέων, όπως πανεπιστημιακοί φορείς, kariera.gr, ThinkBiz, Job Fair Athens, 50-50 project κ.ά.

Συνεργάτες του Job-Pairs και μέλη της ομάδας παρέχουν συμβουλές για την αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας, το σωστά δομημένο βιογραφικό, την επιτυχημένη συνέντευξη με απώτερο σκοπό την αύξηση της νεανικής απασχολησιμότητας.