Blog

Blog

Γιατί ένα mentoring πρόγραμμα μπορεί να μη λειτουργεί;

Σύμφωνα με τις έρευνες, οι άνθρωποι που έχουν ισχυρή σχεση με τους μέντορές τους, τείνουν να έχουν επαγγελματικά προνόμια όπως γρηγορότερη εξέλιξη, υψηλότερο μισθό, αφοσίωση στην εταιρία τους καθώς και μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση. Έχουν, επίσης, προσωπικά οφέλη όπως, αυτοεκτίμηση, προσαρμοστικότητα και δεξιότητες στη διαχείριση σχέσεων. Το mentoring, λοιπόν, μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας προς το καλύτερο σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

Eίναι γεγονός ότι η παροχή mentoring προγραμμάτων από τους εργοδότες, αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την επιλογή εργασίας σε αυτούς από άτομα που αναζητούν εργασία. Πάνω από το 70% των εταιρειών που βρίσκονται στην λίστα του Fortune 500, προσφέρουν προγράμματα mentoring. Ωστόσο, είναι λίγες οι ενδείξεις ότι τα προγράμματα αυτά έχουν ευρεία επίδραση. Μια πρόσφατη μελέτη 3.000 επαγγελματιών σε ποικίλες βιομηχανίες αποκαλύπτει ότι μόνο περίπου οι μισοί είχαν λάβει καθοδήγηση κατά τη έναρξη και διάρκεια της καριέρας τους και ότι μεταξύ αυτών που είχαν, μόνο στο 25% είχε ανατεθεί επίσημα κάποιος μέντορας. Οι περισσότερες σχέσεις mentoring πραγματοποιούνταν ανεπίσημα. Παρόλα αυτά, στοιχεία της ίδιας έρευνας δείχνουν ότι κάποια στελέχη που συμμετέχουν σε επίσημα προγράμματα mentoring των εταιρειών τους δηλώνουν ότι βλέπουν σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών τους σχέσεων ενώ δυστυχώς ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων, θεωρεί ότι του προσφέρουν λίγα οφέλη και σημαντική δέσμευση.

Μια μέτρια – ή μη παραγωγική – εμπειρία mentoring, μπορεί να είναι συνέπεια της ανάθεσης σε mentors που είναι πολύ απασχολημένοι, αδιάφοροι, δυσλειτουργικοί ή απλά δεν έχουν ικανότητα στον ρόλο. Οι υποψήφιοι μέντορες συχνά επιλέγονται τυχαία ή τους ζητάνε να συμμετέχουν αναγκαστικά. Οι άνθρωποι αυτοί αποτυγχάνουν να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία του mentoring, να αξιολογήσουν ή να ανταμείψουν την καθοδήγηση. Χωρίς ουσιαστικά κίνητρα, αυτό δικαιολογημένα θεωρείται ως πρόσθετο καθήκον, μια άχαρη απόσπαση της προσοχής από την πραγματική εργασία που ίσως οδηγεί σε εξέλιξη στην μελλοντική τους επαγγελματική πορεία.

Επιπλέον, πιστεύεται εσφαλμένα πως ένας επιτυχημένος διευθυντής μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός μέντορας με ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση και ότι η τέχνη του mentoring είναι έμφυτη ή εύκολο να την αποκτήσεις. Δεδομένου ότι πολλοί δεν έχουν τον δικό τους μέντορα, δε γνωρίζουν το πως είναι μια επιτυχημένη διαδικασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία ερευνών, μια κακή καθοδήγηση μπορεί να είναι χειρότερη από την έλλειψη καθοδήγησης.

Ένας μέντορας χρειάζεται σημαντικές δεξιότητες καθοδήγησης όπως γενναιόδορη ακράση, αναγνώριση και επιβράβευση, δυνατzότητα ανατροφοδότησης αλλά και διαχείριση των προκλήσεων και μετατροπή τους σε ευκαιρίες μάθησης. Οι mentees αναφέρουν ότι για να χτίσουν μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης με τους μέντορές τους, οι δεύτεροι χρειάζονται υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τέτοιες δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για στελέχη.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της επιχείρησής σας από το Job-Pairs, δείτε εδώ!

Πηγή: Harvard Business Review